Huis van het Kind

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen organisaties die ouders ondersteunen bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Het is er voor iedereen die van ver of dicht iets met opvoeding heeft te maken: kinderen, (toekomstige) ouders, grootouders en hulpverleners.

Huistaakbegeleiding

HUKLAKIN is een HUiswerkKLAsje waarbij Anderstalige KINderen gedurende een uurtje bijgestaan worden bij het maken van hun huistaken.

Lees verder

Kansarmoedetoelage

Dit is een jaarlijkse toelage om kansarmoede bij kinderen actief te bestrijden.

Lees verder

Kinderopvangwijzer

Overzicht van alle kinderopvanginitiatieven in Ledegem.

Lees verder

Opvoedingsondersteuning

Het inloophuis Huis van het Kind biedt een luisterend oor voor vragen over opvoeding.

Lees verder

Pamperbank

De aankoop van luiers is een grote kost voor jonge en kwetsbare gezinnen. We doen een warme oproep om deze te doneren.

Lees verder

Schooltoeslag via Groeipakket

Kinderen vanaf 3 jaar hebben recht op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden.

Lees verder

Subsidie voor kinderopvang

Om de kinderopvanginitiatieven financieel te ondersteunen, biedt het gemeentebestuur een jaarlijkse toelage aan.

Lees verder

Verminderd tarief kinderopvang

Het OCMW onderzoekt of u een recht kan openen op een verminderd tarief voor kinderopvang indien u gebruik maakt van een kinderopvang met inkomenstarief.

Lees verder

Zitdag Groeipakket

Groeipakket is de nieuwe naam voor de kinderbijslag. Elke 1ste maandag van de maand is er zitdag van FONS, de Vlaamse overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt.

Lees verder

Zorgtoeslag via Groeipakket

Voor kinderen die vanaf 1 januari 2019 een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, zoals een handicap of aandoening, biedt de zorgtoeslag extra ondersteuning.

Lees verder

info
Locatie
Huis van het Kind
Rollegemstraat 1308880 Ledegem
Telefoon
056 894 819
0491 92 32 18