Huistaakbegeleiding

Wat

HUKLAKIN is een HUiswerkKLAsje voor Anderstalige KINderen gestuurd door vrijwilligers. Kinderen van het lager onderwijs van wie de moedertaal niet het Nederlands is, worden gedurende een uurtje bijgestaan door vrijwilligers bij het maken van hun huistaken. Er wordt ook op een speelse manier de Nederlandse taal aangeleerd en we willen de integratie van de kinderen bevorderen. Ieder schooljaar wordt er een uitstap georganiseerd telkens in het teken van hun integratie in de plaatselijke gemeenschap.

Er is een nauwe samenwerking met de verschillende leerkrachten van de verschillende basisscholen uit Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. Op vraag van de leerkrachten worden de kinderen toegeleid naar de werking via de sociale dienst van het OCMW.

HUKLAKIN gaat door op maandag en donderdag na de schooluren in de bibliotheek van Rollegem-Kapelle (tot ongeveer 17.30 uur).

Voorwaarden

  • Uw kind moet schoollopen in een van de basisscholen uit Ledegem, Rollegem-Kapelle of Sint-Eloois-Winkel.
  • De moedertaal van uw kind is niet het Nederlands.

Procedure

Voor meer informatie rond HUKLAKIN of indien u geïnteresseerd bent om mee te werken als vrijwilliger kan u contact opnemen met Huis van het Kind.

Bedrag

Gratis