Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk is, ook bijvoorbeeld voor personen met een beperking.

Om dat te bereiken, legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn EN 301 549. Ons lokaal bestuur volgt deze richtlijnen.

Wat doen we om onze website toegankelijk te maken?

We doen al het mogelijke om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken. We verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

 • Toegankelijkheid is een onderdeel van alle stappen in de ontwikkeling van deze website (ontwerp, bouw en redactie)
 • Onafhankelijke experten testen de website regelmatig op toegankelijkheid, zowel functioneel-technische als redactionele delen. Knelpunten lossen we duurzaam op.
 • Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen ze toe waar nodig.
 • Onze websitebouwer heeft opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden gevolgd.

Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Welke delen zijn (nog) niet toegankelijk?

Buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Online toepassingen

Onze online diensten verlopen soms via een externe toepassing (bv. een zaal reserveren, inschrijven voor kleuter- en sportkampen, …). Sommige toepassingen zijn niet toegankelijk.

 • Nieuwe toepassingen laten we bouwen volgens de Europese richtlijnen.
 • Bestaande toepassingen proberen we zo snel mogelijk toegankelijk te maken.

Pdf-bestanden

Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan deze bestanden. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat deze bestanden aan deze strenge richtlijnen voldoen. We werken aan een oplossing. Maak gebruik van dit formulier wanneer u dergelijk document tegenkomt. Dan zullen we proberen om de inhoud van die specifieke pdf op een andere toegankelijke manier aan te bieden.

Niet-naleving van het bestuursdecreet

 • Toetsenbord
  De cookie beleid pop-up is niet helemaal toegankelijk met een toetsenbord
 • Linkdoel (in context)
  Het doel van bepaalde 'lees meer' of 'meer info' links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.
 • Labels of instructies
  Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van duidelijke label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd. Dit omvat onder andere de datumvelden in formulieren.
 • Naam, rol, waarde
  ARIA wordt nog niet overal gebruikt om de toegankelijkheid te verbeteren waar HTML tekort schiet.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wil je op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Meld het ons hier. We bekijken hoe we jou kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website wordt binnenkort gecontroleerd door AnySurfer.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst communicatie op 25 november 2020.

Indien u vragen of opmerkingen hebt kan u ons contacteren via dit formulier.