Toelage kadervorming

Wat

U kunt een toelage ontvangen voor het volgen van kadervorming (cursus animator, hoofdanimator, ...).

Voorwaarden

Leden van de gemeentelijke jeugdraad en erkende jeugdorganisaties moeten:

  • een cursus of studiedag volgen die minstens 4 uur duurt;
  • minimaal 16 jaar en maximaal 30 jaar worden in het jaar van de aanvraag;
  • geen kadervormingssubsidie aanvragen en/of ontvangen in een andere gemeente.

Vrijwilligers of jobstudenten die op de speelpleinwerkingen actief zullen zijn moeten:

  • kadervorming volgen die georganiseerd wordt door een erkende landelijke of regionale jeugdorganisatie;
  • minimaal 16 jaar en maximaal 30 jaar worden in het jaar van de aanvraag;
  • een stage van 2 weken voltooien op een gemeentelijke speelpleinwerking met een positieve eindevaluatie,
  • het jaar volgend op de stage nog eens minstens 2 weken actief zijn op een gemeentelijke speelpleinwerking;
  • 50 % van hun deelnamegeld terugbetalen aan het gemeentebestuur indien ze niet aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden voldoen;
  • geen kadervormingssubsidie aanvragen en/of ontvangen in een andere gemeente.
Procedure

U moet het aanvraagformulier ten laatste 2 maanden na het volgen van uw cursus bezorgen.

Bedrag

Als lid van de gemeentelijke jeugdraad of een erkende jeugdvereniging kan uw toelage 75% van de inschrijvingskosten bedragen.

Als vrijwilliger of jobstudent van de speelpleinwerkingen kan uw toelage 100% van de inschrijvingskosten bedragen.

Bijlagen