Subsidie voor kinderopvang

Wat

Om de kinderopvanginitiatieven financieel te ondersteunen, biedt het gemeentebestuur een jaarlijkse toelage aan.

Voorwaarden

  • Het opvanginitiatief moet gevestigd zijn op het grondgebied van Ledegem.
  • De besteding van de toelage moet ten bate komen van de kinderen: bijvoorbeeld voor de aankoop van speelgoed, voor een daguitstap met de kinderen, voor het organiseren van een feestje in de opvang…
  • U moet beschikken over een erkenning van Kind & Gezin en een kopie van dit attest moet worden ingediend samen met het aanvraagformulier.
  • Het opvanginitiatief is reeds 6 maanden actief op het moment van de aanvraag.
  • Het aanvraagformulier moet waarheidsgetrouw worden ingevuld.

Procedure

U kan jaarlijks een aanvraagformulier bekomen ofwel via Huis van het Kind ofwel via de dienst welzijn. Het formulier wordt terug ingediend in Huis van het Kind of bij de dienst welzijn samen met het attest van Kind & Gezin.

Bedrag

De toelage bedraagt € 150,00 per jaar.