Bijzonder comité voor de sociale dienst

In elk OCMW is er een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. In Ledegem bestaat het BCSD uit een voorzitter en 6 leden. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het administratief centrum. De algemeen directeur maakt de verslagen (notulen) op. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Als het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet zij dit:

  • op neutrale wijze;
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager;
  • op basis van een sociaal verslag.

Samenstelling

Wally Corneillie

Vierde schepen Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
056 894 850 0495 59 43 93
E-mail

Nico Clarysse

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0474 44 50 39
E-mail

Tine Clicque

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0476 50 90 00
E-mail

Raf Selschotter

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0476 50 28 28
E-mail

Hélène Vanacker

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0471 61 11 94
E-mail

Nancy Vansteenkiste

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0470 96 05 41
E-mail

Annie Vermeersch

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0485 40 32 31
E-mail

Marijn De Vos

Algemeen directeur
Telefoon
056 894 854
E-mail