Bijzonder comité voor de sociale dienst

In elk OCMW is er een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het BCSD is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. In Ledegem bestaat het BCSD uit een voorzitter en 6 leden. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het administratief centrum. De algemeen directeur maakt de verslagen (notulen) op. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Het BCSD is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Als het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers doet zij dit:

  • op neutrale wijze;
  • met respect voor het privéleven van de hulpaanvrager;
  • op basis van een sociaal verslag.

Samenstelling

Wally Corneillie

Vierde schepen Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
056 894 850 0495 59 43 93
E-mail
Wally CorneillieWally Corneillie

Nico Clarysse

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0474 44 50 39
E-mail
Nico ClarysseNico Clarysse

Tine Clicque

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0476 50 90 00
E-mail
Tine ClicqueTine Clicque

Hélène Vanacker

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0471 61 11 94
E-mail
Hélène VanackerHélène Vanacker

Nancy Vansteenkiste

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0470 96 05 41
E-mail
Nancy VansteenkisteNancy Vansteenkiste

Annie Vermeersch

Lid bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
0485 40 32 31
E-mail
Annie VermeerschAnnie Vermeersch

Ine Hanssens

Lid bijzonder comité sociale dienst
E-mail
Ine HanssensIne Hanssens

Marijn De Vos

Algemeen directeur
Telefoon
056 894 854
E-mail
Marijn De VosMarijn De Vos