Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) bekijkt de kinderopvangmogelijkheden in de gemeente en geeft hierover advies aan het bestuur. Het gaat niet enkel over de buitenschoolse kinderopvang of de opvang onder toezicht van Kind & Gezin, maar ook alle andere vormen van opvang zoals de opvang georganiseerd door scholen, speelpleinwerking, enz.

Samenstelling

  • Voorzitter: Annelien Demyttenaere
  • Secretaris: An-Sofie Vaernewyck
  • Bevoegde schepen: Wally Corneillie 

Bent u geïnteresseerd in de volledige samenstelling van deze adviesraad? Neem dan contact met ons op!

Verslagen