Iets melden

Op straat iets gezien dat hersteld of opgeruimd moet worden? Een onveilige verkeerssituatie gespot? Is dat rioolputje op het einde van de straat weer verstopt? Stoort u zich al een tijdje aan die beschadigde bank of dat sluikstort? Spoelt het toilet niet meer door in DE L!NK? Voortaan kan u dit allemaal doorgeven via ons gloednieuw meldingssysteem Reppido.

Het systeem bezorgt uw melding aan de juiste dienst, houdt u op de hoogte van uw eigen melding en laat ook andere meldingen, en wat ermee gebeurt, op kaart zien.

Op kaart kunnen kan u zien hoeveel en welke meldingen gemaakt zijn en waar. Dat helpt ons analyseren waarom er op een bepaalde plaats regelmatig meldingen worden gedaan. Zo kunnen we preventief handelen en geplande werken bijvoorbeeld vroeger uitvoeren.

Handige tips

  • Voeg Reppido toe aan de favorieten in uw smartphone. Zo kan u overal en onmiddellijk een melding doorgeven. 
  • Een defecte straatlamp melden doet u best rechtstreeks via de website van Fluvius.

Klacht

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop u door het lokaal bestuur werd behandeld, dan kan u een klacht indienen. Klachten gaan over handelingen of prestaties die lokale ambtenaren of politici al dan niet verrichten. Het kan zijn dat u ontevreden bent over een gebrekkige informatieverstrekking, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling.