Klachtenformulier

Wilt u iets melden (schade aan het openbaar domein, sluikstort, ...)? Maak dan gebruik van Reppido, ons online meldingssysteem.

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop u door het lokaal bestuur werd behandeld, dan kan u een klacht indienen. Klachten gaan over handelingen of prestaties die lokale ambtenaren of politici al dan niet verrichten. Het kan zijn dat u ontevreden bent over een gebrekkige informatieverstrekking, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling.

Contactgegevens
Informatie
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.