Organisatie wielerwedstrijd

Aanvraagformulier organisatie wielerwedstrijd

Als je met jou vereniging een wielerwedstrijd wil organiseren dien je een aanvraagformulier in te vullen.

Dit moet ten laatste 14 weken voor de dag van jou wielerwedstrijd doorgegeven zijn aan onze dienst vrije tijd.

Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Zie hieronder de inhoudelijke procedure:

D= dag van de wedstrijd

  • D-14 weken: aanvraag tot vergunning bij iedere bevoegde burgemeester (digitaal voor wedstrijden in lijn)
  • D-12 weken: aanvraag toelating aan de wegbeheerder door de referentieburgemeester voor gebruik van gewestwegen en advies provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening
  • D-8 weken: antwoord van wegbeheerder en provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening aan elke burgemeester
  • D-8 weken: bewijs van verzekering door de organisator aan elke burgemeester
  • D-6 weken: definitief akkoord burgemeester eventueel onder voorwaarden
  • D-4 weken ten laatste: coördinatievergadering (verplicht voor wedstrijden in lijn)