Subsidies erkende sportverenigingen

Wat

Erkende Ledegemse sportverenigingen hebben recht op een jaarlijkse toelage. De sportverenigingen worden opgedeeld in twee soorten:

  • Sportclubs met een jaarwerking: dit zijn de 'gewone' sportverenigingen die een dagelijkse/wekelijkse/tweewekelijkse werking hebben.
  • Organisatiecomités: dit zijn de sportverenigingen die activiteiten organiseren, met een maximum van 9 activiteiten per jaar.
Voorwaarden

U moet erkend zijn als Ledegemse sportvereniging, dit kan door een aanvraag tot erkenning te richten aan de sportdienst. De voorwaarden tot erkenning kunt u vinden in het subsidiereglement.

Procedure

De aanvraag tot subsidie wordt rechtstreeks opgestuurd naar de erkende sportverenigingen.