Speelterreinen

Speelplein Ter Schueren

Vlaschaardlaan 91, Sint-Eloois-Winkel

Speelplein De Kempkens

Sint-Eloois-Winkelstraat 76, Ledegem

Regels op het speelplein

  1. Het speelplein is toegankelijk van 8 uur tot 20 uur. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen toestaan.
  2. Het speelplein is enkel toegankelijk voor voetgangers. Fietsen, motorvoertuigen en dieren zijn niet toegelaten.
  3. Gelieve geen overlast te veroorzaken, in welke vorm dan ook.
  4. Gebruik de toestellen waarvoor ze bestemd zijn. Hou de toestellen proper en beschadig ze niet.
  5. Afval hoort thuis in de vuilnisbakken. Zo hou je het ook netjes voor wie na jou komt.
  6. Klim, zit of sta niet op afsluitingen.
  7. Als er speelpleinwerking is, heb dan respect voor de organisatie en hinder ze niet.
  8. Breng geen publiciteit aan, tenzij na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
  9. Wie de regels niet respecteert, riskeert een sanctie of boete.