Kinder- en Jeugdjury

Begin oktober stellen we altijd de Kinder- en jeugdjury samen. 

Lid zijn van de Kinder- en Jeugdjury is eenvoudig: kinderen uit het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar en tieners uit het 1ste en 2de secundair lezen tussen oktober en april 8 jeugdboeken. De kinderen uit het lagere school komen eenmaal per maand samen om over de gelezen boeken te praten en ze punten te geven. De tieners uit de eerste graad middelbaar lezen en beoordelen de boeken individueel en doen dat thuis, op hun eigen tempo. In april wordt er dan per groep gestemd welk boek de 'topfavoriet' is en stellen we een top 3 samen. 

De jonge juryleden worden bijgestaan door drie begeleiders: Sabine Desimpele, Arjan Knopp en Marianne Debaveye.