Kinder- en Jeugdjury

Begin oktober stellen we altijd de Kinder- en Jeugdjury samen. 

Lid zijn van de Kinder- en Jeugdjury is eenvoudig: kinderen uit het lager onderwijs en tieners uit het 1ste en 2de secundair lezen tussen oktober en april 8 jeugdboeken. De kinderen uit het 1ste en 2de leerjaar lezen thuis de boeken samen met de ouders, de  kinderen uit het 3de, 4de 5de en 6de leerjaar krijgen per maand 2 boeken mee naar huis, lezen ze en komen eenmaal per maand samen om de gelezen boeken te bespreken en punten te geven. De tieners uit de eerste graad middelbaar lezen en beoordelen thuis, op hun eigen tempo. In april wordt er per groep gestemd welk boek de “topfavoriet” is.

De jonge juryleden worden bijgestaan door deze twee begeleiders: Arjan Knopp en Marianne Debaveye. 

Geïnteresseerd? Neem dan vlug contact op met de bib want het aantal plaatsen is beperkt. 

  • Tel: 056 894 881
  • Mail: bibliotheek@ledegem.be