Zwaar verkeer

Het verbod op doorgaand zwaar verkeer werd ingevoerd onze dorpskernen zo verkeersveilig mogelijk te houden. Het is de bedoeling om dit verkeer te kanaliseren zodat het Ledegem toch nog kan aandoen, maar wel op de meest veilige manier.

Wie uit de randgemeenten komt ziet dat er reeds een tonnageverbod is, maar met onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening'. De praktijk leert ons dat veel chauffeurs 'zwaar verkeer' zich hier niet om bekommeren en rustig verder rijden, dwars door de dorpskernen heen. Dat is absoluut de bedoeling niet met het oog op de veiligheid van zwakke weggebruikers.

Om dit te verhelpen, werd een verkeersplan uitgewerkt waarbij alle zwaar verkeer dat in Ledegem moet zijn, de bedrijventerreinen ’t Lindeke en de Vierschaere kunnen bereiken via Muizelstraat/Tuileboomstraat, respectievelijk Provinciebaan/Fabriekslaan.

In de maanden juli en augustus 2019 werd een proefproject uitgevoerd met een vrachtwagensluis in de Gullegemsestraat. Dit werd ingesteld om doorgaand zwaar verkeer te traceren en vervolgens te beboeten. Deze vrachtwagensluis wordt in de toekomst wellicht op andere locaties geïnstalleerd.

Op de onderstaande kaart ziet u waar deze tonnagebeperking van kracht is, uitgezonderd plaatselijke bediening.