Hartveilige gemeente

Wat doet u als iemand op straat, in het gemeentehuis of in de sporthal een hartstilstand krijgt? De logische eerste stap is dat u de hulpdiensten opbelt. Maar die zijn meestal minutenlang onderweg … en dat terwijl die eerste minuten na een hartstilstand van levensbelang zijn. Daarom is het noodzakelijk dat onze inwoners kunnen reanimeren en een AED gebruiken. Zij moeten immers de eerste minuten overbruggen tot de hulpdiensten ter plaatse komen.

Het gemeentebestuur sloot een samenwerkingsovereenkomst af met Rode Kruis-Vlaanderen en mag zich sinds juni 2018 voor 2 jaar ‘Hartveilig’ noemen. Zo werden er onlangs niet minder dan 9 AED toestellen geïnstalleerd bij diverse openbare gebouwen. Er is 1 extra toestel voorzien in de uitleendienst voor gebruik tijdens evenementen.

De AED-toestellen hangen op volgende locaties geplaatst:

  • Administratief centrum.
  • De Samenkomst (buiten).
  • Sporthal Ledegem.
  • Voetbalterrein Olympic Ledegem.
  • DE L!NK.
  • Sporthal Rollegem-Kapelle.
  • Voetbalterrein Terschueren.
  • Sporthal Sint-Eloois-Winkel.
  • Voetbalterrein Klein-Harelbeke.

Wat is een AED?

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel. Het analyseert zelf het hartritme van het slachtoffer en geeft, indien nodig, het hart een elektrische schok. De AED zal niet onnodig schokken. Klinkt ingewikkeld? Helemaal niet! Het toestel vertelt u gewoon zelf wat u moet doen. Een AED vervangt de reanimatie niet, maar verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer.

Gebruik

Is een hartstilstand een risico in Ledegem?

Elke dag krijgen in België ongeveer 30 slachtoffers buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Onze gemeente telt heel wat locaties waar mensen met een hoger risicoprofiel samenkomen: een feestzaal bijvoorbeeld, maar ook sportcomplexen, het gemeentehuis of verzorgingsinstellingen. Daarom werden 9 openbare gebouwen voorzien van een AED-toestel. Een hartstilstand laat zich niet voorspellen. Hoe meer mensen kunnen reanimeren en een AED gebruiken, hoe hoger de overlevingskans.

Mag iedereen een AED gebruiken?

Ja. De Belgische wetgeving zegt dat iedereen een AED-toestel (categorie 1) mag gebruiken. Het maakt immers niet uit wie het toestel hanteert, omdat het toestel automatisch werkt. Met een AED in de buurt krijgt een slachtoffer snel hulp. Tijd is de meest bepalende factor voor succes.

Waarom zijn de eerste minuten na een hartstilstand zo belangrijk?

Onderzoek heeft uitgewezen dat slachtoffers van een hartstilstand een hogere overlevingskans hebben wanneer er binnen de eerste minuten gestart wordt met de reanimatie met een AED. Dat is ruim hoger dan wanneer enkel gereanimeerd wordt. Daarbij is tijd essentieel. Een slachtoffer dat geen hulp krijgt binnen de eerste minuten na de hartaanval, loopt onomkeerbare hersenschade op en heeft een kleine kans om te overleven. De hulpdiensten doen er gemiddeld 8 minuten over om ter plaatse te komen. De eerste hulp moet dus komen van omstaanders. Per minuut dat de schok later gegeven wordt, daalt de overlevingskans aanzienlijk.