Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid van bestuur

Het lokaal bestuur informeert de burger actief over het beleid van onze gemeente. Op onze website kunt u een heel aantal bestuursdocumenten raadplegen.

Ook de informatie over vergaderingen van bestuursorganen en adviesraden (agenda's, verslagen ...) kunt u online bekijken.

Passieve openbaarheid van bestuur

Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen. Bij passieve openbaarheid van bestuur kunnen enkel afgewerkte dossiers volledig ingekeken worden. U kan hiervoor het online aanvraagformulier invullen.

Bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heeft u toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: nieuwe eigenaars van een bestaand pand. Voeg bij uw aanvraag volgende zaken toe:

  • een schriftelijk bewijs van eigendom
  • een verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u hoger beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

  • U heeft daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van de beslissing van de algemeen directeur.
  • Vermeld waartegen u hoger beroep instelt en voeg een kopie toe van uw aanvraag en de beslissing.