Schepencollege

Het schepencollege is samengesteld uit de burgemeester en 4 schepenen, waarvan één voorzitter is van het bijzonder comité van de sociale dienst. Er wordt wekelijks vergaderd in het administratief centrum. De algemeen directeur maakt de verslagen (notulen) op. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Enkele bevoegdheden van het college zijn:

  • Het beheer van de gemeentelijke inrichtingen.
  • Het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de gemeente.
  • De leiding van de gemeentewerken.
  • De nodige maatregelen nemen voor de opmaak van de gemeentelijke rooilijnplannen.
  • De afgifte van omgevingsvergunningen, …
  • Toelating verlenen tot allerhande manifestaties.
  • Toezicht op het personeel.

Vast bureau

De burgemeester en de schepenen zijn automatisch ook de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Samenstelling

Bart Dochy

Burgemeester
Telefoon
056 894 855 0477 76 20 50
E-mail
Bart DochyBart Dochy

Greta Vandeputte

Eerste schepen
Telefoon
056 894 849 0495 22 68 51
E-mail
Greta VandeputteGreta Vandeputte

Geert Dessein

Tweede schepen
Telefoon
056 894 848 0476 26 35 08
E-mail
Geert DesseinGeert Dessein

Sybille Geldhof

Derde schepen
Telefoon
056 894 846 0486 25 25 39
E-mail
Sybille GeldhofSybille Geldhof

Wally Corneillie

Vierde schepen Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
056 894 850 0495 59 43 93
E-mail
Wally CorneillieWally Corneillie

Marijn De Vos

Algemeen directeur
Telefoon
056 894 854
E-mail
Marijn De VosMarijn De Vos