Gemeenteraad

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

Onze gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden, waaronder de burgemeester en 4 schepenen. Er wordt éénmaal per maand vergaderd, normaal de 2de donderdag van de maand (behalve in juli en augustus). De algemeen directeur maakt de verslagen (notulen) op.

De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het administratief centrum. Iedereen kan deze zittingen bijwonen.

Een aantal bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

  • de vaststelling van de personeelsformatie, het organogram en de rechtspositieregeling van het personeel;
  • het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan;
  • het instellen van adviesraden en overlegstructuren;
  • het vaststellen van gemeentelijke politieverordeningen, huishoudelijke reglementen, reglementen over gemeentelijke belastingen en retributies.

OCMW-raad

De leden van de gemeenteraad zijn automatisch ook de leden van de OCMW-raad. De OCMW-raad is het belangrijkste bestuursorgaan binnen het OCMW.

Zittingen gemeenteraad en OCMW-raad

Alle zittingen vinden plaats in de raadzaal van het administratief centrum.

Samenstelling

Bart Dochy

Burgemeester
Telefoon
056 894 855 0477 76 20 50
E-mail
Bart DochyBart Dochy

Greta Vandeputte

Eerste schepen
Telefoon
056 894 849 0495 22 68 51
E-mail
Greta VandeputteGreta Vandeputte

Geert Dessein

Tweede schepen
Telefoon
056 894 848 0476 26 35 08
E-mail
Geert DesseinGeert Dessein

Sybille Geldhof

Derde schepen
Telefoon
056 894 846 0486 25 25 39
E-mail
Sybille GeldhofSybille Geldhof

Wally Corneillie

Vierde schepen Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
Telefoon
056 894 850 0495 59 43 93
E-mail
Wally CorneillieWally Corneillie

Geert Wylin

Gemeenteraadslid
Telefoon
0477 65 14 03
E-mail
Geert WylinGeert Wylin

Marijke Devos-Joye

Gemeenteraadslid
Telefoon
0497 57 72 27
E-mail
Marijke Devos-JoyeMarijke Devos-Joye

Gerda Dewulf

Gemeenteraadslid
Telefoon
0478 98 31 76
E-mail
Gerda DewulfGerda Dewulf

Marianne Eeckhout

Gemeenteraadslid
Telefoon
0473 89 78 62
E-mail
Marianne EeckhoutMarianne Eeckhout

Piet Vandermersch

Gemeenteraadslid
Telefoon
0477 51 09 37
E-mail
Piet VandermerschPiet Vandermersch

Carlos Casteleyn

Gemeenteraadslid
Telefoon
0470 62 06 34
E-mail
Carlos CasteleynCarlos Casteleyn

Caroline Seynhaeve

Gemeenteraadslid
Telefoon
0497 60 87 68
E-mail
Caroline SeynhaeveCaroline Seynhaeve

Katelijn Vermaut-Van Isacker

Gemeenteraadslid
Telefoon
056 32 61 10
E-mail
Katelijn Van IsackerKatelijn Van Isacker

Andy Vandoorne

Gemeenteraadslid
Telefoon
0498 54 51 92
E-mail
Andy VandoorneAndy Vandoorne

Sien Jacques

Gemeenteraadslid
E-mail
Sien JacquesSien Jacques

Emiel Debusseré

Gemeenteraadslid
Telefoon
0474 34 13 53
E-mail
Emiel DebusseréEmiel Debusseré

Bart Maertens

Gemeenteraadslid
Telefoon
0475 75 95 79
E-mail
Bart MaertensBart Maertens

Maaike Vandromme

Gemeenteraadslid
Telefoon
0477 61 37 84
E-mail
Maaike VandrommeMaaike Vandromme

Luc Vanhoutte

Gemeenteraadslid
Telefoon
0473 47 65 36
E-mail
Luc VanhoutteLuc Vanhoutte

Jolien Goemaere

Gemeenteraadslid
Telefoon
0499 33 09 79
E-mail
Jolien GoemaereJolien Goemaere

Bert Selschotter

Gemeenteraadslid
Telefoon
0474 46 88 27
E-mail
Bert SelschotterBert Selschotter

Marijn De Vos

Algemeen directeur
Telefoon
056 894 854
E-mail
Marijn De VosMarijn De Vos