Seniorenraad

De gemeentelijke seniorenraad brengt op eigen initiatief of op vraag van de gemeente een advies uit over kwesties die ouderen aanbelangen.

De seniorenraad kan bijvoorbeeld om advies gevraagd worden om pijnpunten in het verkeer aan te kaarten, om de problemen en behoeften van de ouderen uit de gemeente te verwoorden, ... De seniorenraad heeft ook een signaalfunctie stelt het gemeentebestuur in staat om te voelen wat er leeft bij de doelgroep. De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de ouderen binnen de gemeentelijke welzijnsraad of cultuurraad is eveneens een manier om participatie van de ouderen aan het lokale beleid te stimuleren.

Samenstelling

  • Voorzitter: Jacques Verhulst
  • Secretaris: An-Sofie Vaernewyck
  • Bevoegde schepen: Greta Vandeputte

Bent u geïnteresseerd in de volledige samenstelling van deze adviesraad? Neem dan contact met ons op.