Jeugdraad

In de eerste plaats is de Jeugdraad een inspraakorgaan, een plaats waar jongeren hun mening kwijt kunnen over het gemeentelijk jeugdbeleid. De kracht van de Jeugdraad mag niet worden onderschat, toekomstige jeugdbeleidsbeslissingen van het Ledegemse gemeentebestuur moeten steeds ter advies voorgelegd worden aan de Jeugdraad.

Zo worden we geraadpleegd als het gaat over: de aanleg van nieuwe speelpleintjes, het jeugdbeleidsplan, jeugdlokalen, enz... Maar de Jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies geven over allerhande zaken. Daarnaast is het de bedoeling om het overleg en de samenwerking tussen de verschillende jeugdwerkinitiatieven te stimuleren.

Er werden de laatste jaren niet alleen adviezen gegeven, een reeks diverse activiteiten (zoektocht door het gemeentehuis, Popeiland, tienerwerking Maksimum, ...) passeerden de revue. De deelname van de Jeugdraad aan diverse festiviteiten toont aan dat we verankerd zijn met heel wat zaken die in onze gemeente gebeuren.

Hoe word ik lid?

Er is plaats voor alle jongeren die interesse hebben om zich met één van bovenvermelde zaken bezig te houden. De algemene vergadering komt ongeveer vier keer per jaar samen. Naast de algemene vergadering bestaat er ook een dagelijks bestuur dat maandelijks samenkomt om de meer dringende en zakelijke beslissingen te nemen. Let wel: je moet tussen de 16 en 30 jaar oud zijn!

Samenstelling

  • Voorzitter: Thijs Lecompte
  • Secretaris: Lukas Demeersseman
  • Bevoegde schepen: Sybille Geldhof

Bent u geïnteresseerd in de volledige samenstelling van deze adviesraad? Neem dan contact met ons op!