Woondienst

Samen sterk om goed wonen mogelijk te maken

Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke maken al sinds 2004 werk van een goed woonbeleid. Door de krachten te bundelen kon een professionele dienstverlening aangeboden worden in de 5 gemeenten. Een greep uit het aanbod:

  • Wie vragen heeft over wonen kan in elke gemeente terecht in de Woondienst, dat is een loket in elke gemeente. Iedereen kan er aankloppen, zowel eigenaars, huurders als verhuurders. Wie wat extra begeleiding nodig heeft om bvb. een premie-aanvraag in te dienen wordt hierbij geholpen. En er is veel aandacht voor mensen die in een moeilijke woonsituatie zitten.In de loketten kan men zich ook inschrijven als kandidaat-huurder voor een sociale woning.
  • Er zijn concrete maatregelen om de woningkwaliteit op te krikken. De gemeenten voorzien interessante premies (om de woning te renoveren of aan te passen aan specifieke behoeften), aanvullend op wat de Vlaamse overheid of netbeheerders aanbieden. Door de premie aan te vragen vóór aanvang van de werken kunnen de medewerkers via een bezoek ter plaatse deskundig en onafhankelijk advies geven. Daarnaast worden onbewoonbare en verwaarloosde woningen opgespoord en worden de eigenaars van die woningen aangezet om er de nodige werken uit te voeren. Tenslotte wordt ook langdurige leegstand van woningen bestreden.
  • Er wordt werk gemaakt van betaalbaar wonen. Naast een actieve samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, werd in 2005 een regionaal Sociaal Verhuurkantoor uitgebouwd. Woningen van particuliere eigenaars worden ingehuurd en doorverhuurd aan woonbehoeftige gezinnen. Duidelijk een win-winsituatie: de eigenaar kan op die manier zijn woning verhuren zonder zorgen – hij krijgt garantie op betaling van huur en goed onderhoud van de woning. En voor huurders is dit dan een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod. De dienst heeft ook een eigen technische ploeg die zo nodig herstellingswerken uitvoert.

Op de website van de woondienst vindt u alle info over de aangeboden dienstverlening en de verschillende initiatieven.


info
Locatie
Administratief centrum
Rollegemstraat 1328880 Ledegem
Telefoon
056 894 811
0473 37 18 28