Energiebesparing openbare gebouwen

In de zomer van 2018 plaatsten we fotovoltaïsche zonnepanelen op 10 openbare gebouwen. Elke installatie werd uitgerust met een kWh-teller. Zo kunnen we de opbrengst monitoren.

Elke installatie beschikt over een digitale teller die om de 15 minuten de energieopbrengst digitaal doorstuurt. De cijfers en vertaling naar financiële opbrengst vindt u hieronder.

We willen met deze investeringen een voortrekker en voorbeeld zijn. We moedigen al onze inwoners aan om (waar mogelijk) energiebesparende maatregelen te nemen.