Stedenbouwkundige overtreding

Als er inbreuken zijn op de reglementering van de ruimtelijke ordening dan is dit strafbaar en spreekt men van een bouwmisdrijf.

Hebt u klachten en wilt u een bouwmisdrijf melden, dan kan u terecht bij de politie om het bouwmisdrijf te laten vaststellen.