Huisvuilophalingen en sorteren

IVIO (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam milieubeheer in Izegem en Ommeland) staat in voor de voor afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking in onze gemeente.