Diefstal of verlies van rijbewijs

Wat

Bij verlies of diefstal van een rijbewijs moet men een duplicaat aanvragen.

De aangifte van verlies of diefstal moet eerst bij het politiekantoor gebeuren. De nieuwe aanvraag gebeurt bij de dienst burgerzaken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Attest van verlies of diefstal van politie (indien van toepassing)

Voortaan kunnen we jouw pasfoto automatisch op het rijbewijs zetten. Indien de pasfoto op de identiteitskaart niet meer gelijkend of recent is, breng dan een duidelijke pasfoto in kleur met witte achtergrond mee.

Bedrag

De kostprijs bedraagt € 20,00.

Bijkomende info

Retributiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2019.

Online gepubliceerd op 7 januari 2020.