Negatieve wilsverklaring

Wat

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring kunt u bepalen wat u niet meer wilt ondergaan, wanneer u dit zelf niet meer kunt vertellen (bijv. door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort.

Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept.

De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moéten hiermee rekening houden.

Procedure

Het is aangeraden om de negatieve wilsverklaring in te vullen samen met de (huis)arts of specialist. Er kan eventueel een vertegenwoordiger worden aangeduid (maar is niet verplicht). U kan het nodige formulier downloaden van de website of u kan langskomen bij het welzijnsloket. De maatschappelijk werker heeft u alle nodige informatie.

U bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en geeft één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en aan uw behandelende (huis)arts voor in uw patiëntendossier. Indien gewenst kan de maatschappelijk werker ook een exemplaar bewaren in uw dossier bij het welzijnsloket.

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart.

Bedrag

Gratis