Lichaamsschenking aan de wetenschap

Wat

Iedereen kan, bij leven, en als hij in staat is op een behoorlijke wijze zijn wil uit te drukken, bepalen dat na zijn dood zijn lichaam moet worden afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek.

De betrokkene dient contact op te nemen met een medische faculteit naar keuze. Deze informeert u over de te ondernemen stappen en voorziet u van een document als voorbeeld, om te kunnen overgaan tot schenking van het lichaam aan de wetenschap.

Bij overlijden moet het lichaam door een begrafenisondernemer opgehaald en bezorgd worden aan de universiteit.

Na een verblijf van onbepaalde duur, dat veelal 1 tot 2 jaar kan duren, zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven – rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.

Procedure

De betrokkene dient contact op te nemen met een medische faculteit naar keuze. Deze informeert u over de te ondernemen stappen en voorziet u van een document (testament) als voorbeeld, om te kunnen overgaan tot schenking van het lichaam aan de wetenschap.

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart.

Bedrag

Belangrijk: wetenschappelijke instellingen (universiteiten) betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.

Bovendien zijn alle kosten verbonden aan het overlijden (en mogelijk ook het vervoer door de begrafenisondernemer) ten laste van de familie of de erfgenamen.