Pensioen aanvragen

Wat

Een rustpensioen is een uitkering die u ontvangt als werknemer als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe uw pensioen berekend wordt.

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwenaars op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote openen.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65+'ers. Het IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

U kan ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum uw pensioen aanvragen.

Procedure

U kan vrij langskomen op het welzijnsloket indien u een aanvraag wenst te doen voor het rustpensioen, het overlevingspensioen of het IGO.

Indien u meer gespecialiseerde hulp wenst of een inzage wenst in uw pensioendossier, kan u langsgaan bij een expert van de Federale Pensioendienst op de zitdagen van de FPD. Deze kan u hier terugvinden.

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart met de pincode.

Bedrag

Gratis

Bijlagen

BijlageSize
235.9 KB