Coronavirus Covid-19: alle maatregelen op een rij

De Nationale Veiligheidsraad neemt ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19 in ons land tegen te gaan. Op deze pagina bundelen we alle informatie.

Contacteer de federale overheid

Contacteer de federale overheid

Alle informatie wordt gebundeld op www.info-coronavirus.be/nl.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Samen in alle veiligheid naar buiten: afspraken per sector

Samen in alle veiligheid naar buiten: afspraken per sector

Omdat het coronavirus nog steeds aanwezig is in onze maatschappij, moeten verschillende sectoren, culturele en sportieve activiteiten ervoor zorgen dat ze in alle veiligheid kunnen werken. Daarom worden er per sector regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen.

Lees er hier alles over

Lokale maatregelen

Lokale maatregelen

Hou er rekening mee dat we te maken hebben met uitzonderlijke omstandigheden en dat de situatie en maatregelen kunnen wijzigen.

Alle maatregelen die de federale overheid oplegt, worden gerespecteerd. 

  • Het administratief centrum is gesloten en is enkel toegankelijk op afspraak.  Inwoners die ziek zijn of hoesten, wordt met aandrang gevraagd om niet langs te komen: enkel contact via telefoon of e-mail.
  • Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen is het ten allen tijde verplicht een mondmasker bij zich te hebben. Het dragen is verplicht in alle openbare gebouwen en recyclageparken. 
  • Huwelijken in het gemeentehuis kunnen plaatsvinden. De minimale sociale afstand wordt gerespecteerd.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Welke acties neemt onze organisatie?

Welke acties neemt onze organisatie?

Ook het lokaal bestuur neemt maatregelen om onze werknemers te beschermen.

  • Het administratief is niet meer vrij toegankelijk. Er kan enkel een afspraak gemaakt worden .
  • Vergaderingen met externen worden zoveel mogelijk beperkt. Adviesraden worden geannuleerd.
  • Onze werknemers die dat (technisch) kunnen, krijgen de mogelijkheid om te telewerken. De dienstverlening komt niet in het gedrang.
  • We blijven ook intern hameren op de hygiënische voorschriften. Personeel dat in aanraking komt met klanten, houdt zich aan de regels van social distancing (1,5 meter afstand houden). Er worden fysieke barrières opgesteld en er zijn aan de loketten plexi-schermen aangebracht.