Coronavirus Covid-19: alle maatregelen op een rij

Geüpdatet 7/4/2020 om 9.30 uur

De Nationale Veiligheidsraad heeft een aantal ingrijpende maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19 in ons land tegen te gaan. De maatregelen zijn van toepassing t.e.m. zondag 19 april. Ze kunnen nog 2 weken worden verlengd t.e.m. 3 mei.

Contacteer de federale overheid

Contacteer de federale overheid

Alle informatie wordt gebundeld op www.info-coronavirus.be/nl.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
 • Voor vragen over economie: 0800/120.33

Lokale maatregelen

Lokale maatregelen

Hou er rekening mee dat we te maken hebben met uitzonderlijke omstandigheden en dat de situatie en maatregelen van uur tot uur kunnen wijzigen. We vragen dan ook enig begrip van onze inwoners wanneer we niet meteen op een vraag kunnen antwoorden.

Alle maatregelen die de federale overheid oplegt, worden gerespecteerd. Er vinden geen activiteiten plaats t.e.m. 3 april.

 • De speelpleinen zijn niet meer toegankelijk voor het publiek. Dit is een maatregel die ons opgelegd wordt door de federale overheid.
 • Het administratief centrum is gesloten en is enkel toegankelijk op afspraak.  We vragen met aandrang om enkel voor dringende en noodzakelijke zaken een afspraak te maken. Inwoners die ziek zijn of hoesten, wordt met aandrang gevraagd om NIET langs te komen: enkel contact via telefoon of e-mail. Meer info vindt u hier.
 • De bibliotheek is enkel toegankelijk voor het afhalen en terugbrengen van materialen. In het weekend blijft de bib gesloten. Meer info vindt u hier.
 • PZ Grensleie sluit tot nader order al haar onthaalpunten en het afsprakenloket.  Voor een dringende politionele tussenkomst verwijzen wij naar de noodnummers 101 en 112.
 • Alle gemeentelijke activiteiten tot eind juni worden afgelast. Het gaat concreet over de sport- en kleuterkampen, Run4Fun, Buitenspeeldag, tienerwerking Maksimum. Mensen die ingeschreven waren worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
 • Huwelijken op het gemeentehuis worden niet afgelast. Enkel beide partners en hun getuigen worden toegelaten. De minimale sociale afstand wordt gerespecteerd. Er zijn geen recepties.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Welke acties neemt onze organisatie?

Welke acties neemt onze organisatie?

Ook het lokaal bestuur neemt maatregelen om onze werknemers te beschermen.

 • Het administratief is niet meer vrij toegankelijk. Er kan enkel een afspraak gemaakt worden voor dringende dienstverlening.
 • Vergaderingen met externen worden zoveel mogelijk beperkt. Adviesraden worden geannuleerd.
 • Onze werknemers die dat (technisch) kunnen, krijgen de mogelijkheid om te telewerken. De dienstverlening komt niet in het gedrang.
 • We blijven ook intern hameren op de hygiënische voorschriften. Personeel dat in aanraking komt met klanten, houdt zich aan de regels van social distancing (1,5 meter afstand houden).