Organisatie wielerwedstrijd

Hier kunt u een aanvraag indienen voor de organisatie van een wielerwedstrijd.

Algemene gegevens
Contactgegevens organisatie
Naam en voornaam contactpersoon 1
Adres
Parcours wielerwedstrijd
Gemeentelijke vergunningen
Gebruiken publiciteitsborden langs de openbare weg
Aanbrengen richtingsaanwijzers
doortocht radiowagen
Verkeersmaatregelen
Inzet politie noodzakelijk
Politie aanwezig op de wielerwedstrijd
Wenst u een verkeersvrije zone
Geen doorgaand verkeer
Wenst u een parkeerverbod
Geen parkeermogelijkheid
Rode Kruis
Privacy akkoord