Werken Fabriekslaan en Industrieweg

In de Fabriekslaan en de Industrieweg wordt de rijweg volledig vernieuwd. Er wordt eerst een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In de Industrieweg zullen de bestaande riolering en de langsgrachten in de toekomst fungeren als regenwaterafvoer en zal een nieuwe riool voor droogweerafvoer (vuil water) in de rijweg worden aangelegd. Aansluitend wordt het wegdek volledig heraangelegd in asfalt.

Aan de oneven kant voorzien we een trottoirband-watergreppel, waarnaast een veiligheidsstrook ligt in grijze betonstraatstenen. Hiernaast komt een dubbelrichtingsfietspad in rode straatstenen met daarnaast een trottoir. Aan de even kant wordt langs de rijweg een verharding voorzien die dienst doet als voetpad of parkeerstrook. Het huidig verkeerseiland wordt uitgebreid en er worden een aantal bomen aangeplant. In de Industrieweg worden de bestaande zijbermen behouden.

Voorlopige planning van de riolerings- en wegeniswerkzaamheden

 

  • 19/08/19 - 5/09/19: Rotonde Papestraat
  • 26/08/19 - 19/11/19: Vanaf rotonde Fabriekslaan tot Fabriekslaan t.h.v. Nijverheidslaan
  •  20/11/19 - 25/02/20: Fabriekslaan t.h.v. Nijverheidslaan richting Provinciebaan
  • 26/02/20 - 10/04/20: Industrieweg