School- en studietoelagen

Wat

De kosten om te studeren kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een school- of studietoelage.

Voorwaarden

Er zijn diverse voorwaarden die te maken hebben met:

  • Uw nationaliteit.
  • Uw inkomen.
  • De onderwijsinstelling waar de leerlingen/studenten school lopen.
  • De studies die de leerlingen/studenten volgen.
Procedure

U kan een aanvraag voor een school- of studietoelage indienen in Huis van het Kind.

Wat meebrengen?

Indien u alimentatiegeld ontvangt: een kopie van de rekeninguittreksels waarop het alimentatiegeld vermeld staat:

  • Voor het schooljaar 2017 - 2018: een rekeninguittreksel van 2015.
  • Voor het schooljaar 2018 - 2019: een rekeninguittreksel van 2016.
  • Voor het schooljaar 2019 - 2020: een rekeninguittreksel van 2017.

Indien de leerling op internaat verblijft: een attest van het internaat.

Indien de student op kot zit: het huurcontract.

Breng een attest mee indien de leerling/student gehuwd, zelfstandig of alleenstaand statuut heeft.

Breng een attest mee indien de leerling/student buiten Vlaanderen studeert.

Breng een attest mee indien de leerling/student in het verleden buiten Vlaanderen studeerde.

Indien de leerling/student niet in België is gedomicilieerd: een attest met de gezinssamenstelling en het adres in het buitenland.

Indien uw inkomen in 2017 (2018) lager ligt dan in 2015 (2016): rekeninguittreksels van alle inkomsten.

Bedrag

De bedragen van de school- en studietoelage vindt u terug op de website van Vlaanderen.