Managementteam

In elke gemeente is er een managementteam. Dit is een decretale verplichting. 

Het managementteam heeft volgende taken:

 • Coördineren van de diensten bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie;
 • Bewaken van de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten;
 • Bewaken van de interne communicatie;
 • Opzetten en evalueren van het organisatiebeheersingssysteem (systeem van interne controle);
 • Overleggen over de voorontwerpen van het organogram, de rechtspositieregeling, de beleidsrapporten (het meerjarenplan en de jaarrekening) en de opvolgingsrapportering en de inventaris;

Het managementteam is samengesteld als volgt:

 • Marijn De Vos, algemeen directeur;
 • Carine Denys, financieel directeur;
 • Eveline Vandenbogaerde, clusterverantwoordelijke wonen en omgeving;
 • Eva Demeyer, clusterverantwoordelijke mens en samenleving;
 • Mieke Coopman, coördinator personeel en organisatie;
 • Bart Dochy, burgemeester, of de door hem aangewezen schepen (met raadgevende stem).

Het managementteam vergadert maandelijks onder het voorzitterschap van de algemeen directeur.