Noord-Zuidraad

De Noord-Zuidraad geeft aan het gemeentebestuur advies over Noord-Zuidaangelegenheden en doet suggesties omtrent beleidsinitiatieven ten behoeve van mondiale duurzaamheid. Verder wil de Noord-Zuidraad de krachten van de diverse Noord-Zuidverenigingen bundelen. Op die manier worden de middelen doeltreffender aangewend en willen we meer mensen bereiken.

  • Voorzitter: Johan Dezutter
  • Ondervoorzitter: Annemie Tanghe
  • Secretaris: Eva Demeyer

Bent u geïnteresseerd in de volledige samenstelling van deze adviesraad? Neem dan contact met ons op!