Rattenverdelging

Wat

Iedereen moet op zijn eigen terrein de bruine rat bestrijden. De beste manier om ze te bestrijden is preventie: voorkomen dat er voedsel, beschutting of water aangeboden wordt.

Voor kleine populaties kan de bruine rat met mechanische middelen (klemmen, vangkooien) gevangen worden. Maar gezien ze intelligent en wantrouwig is, zijn deze middelen niet altijd even efficiënt.

In zo'n geval kan de bruine rat bestreden worden met chemische middelen, nl. rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen.

Het gemeentebestuur stelt deze middelen gratis ter beschikking.

Procedure

Bij het onthaal van het administratief centrum krijgt u giflokaas en een informatiefolder. Het lokaas zit veilig opgeborgen in een buis of een bak, waardoor er geen gevaar is voor andere dieren of mensen.

Na een week komt een medewerker van de gemeente ter plaatse en doet een onderzoek naar sporen van ratten en de mogelijke oorzaken waarom ze op deze locatie aanwezig zijn. Indien nodig wordt een lokaas bijgeplaatst.

Bedrag

Gratis