Aankoop van een compostbak of compostvat

Wat

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kunt u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. U kunt het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente

Procedure

Klaar om te bestellen? Stort dan het juiste bedrag op rekeningnummer BE15 0910 0023 2930 op naam van gemeentebestuur, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem. Vermeld in de referte welk materiaal u wenst aan te kopen, bvb. "compostbak + beluchtingsstok".

Wanneer wij het bedrag ontvangen, wordt het bestelde materiaal geleverd door de technische dienst aan uw adres. Let wel: dit kan tot 2 weken duren.

Bedrag

  • Compostvat (inclusief beluchtingsstok): € 28,00
  • Compostbak: € 70,00
  • Aanbouwmodule: € 52,00
  • Beluchtingsstok: € 8,00
  • Bodemplaat: € 13,30
  • Controleluik: € 5,40
  • Deksel: € 8,00