Grofvuilafhaling op afroep

Wat

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld. Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, …

Procedure

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld. De data vindt u in ophaalkalender en op www.ivio.be.

Die ophaling moet je vooraf aanvragen. Dan volgt de betaling van de factuur, waarna de ophaling volgens afspraak kan plaatsvinden.

 

Bedrag

De minimumprijs per ophaling bedraagt € 30,00 (1m³), de maximumprijs € 120,00 (4m³).

Om administratieve redenen wordt de prijs vanaf 1m³ minimaal per halve m³ berekend in schijven van € 15,00. De ophaling van groot elektrisch materiaal kost  € 10,00/stuk met een minimum van € 30,00 voor de ophaling.

Uitzonderingen

  • Goederen die in goede staat zijn, kan u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).
  • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan u niet laten ophalen. Deze brengt u naar het containerpark.
  • Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Deze brengt u ook naar het containerpark.

Bijlagen