Zwerfvuil en sluikstorten

Zwerfvuilbestrijding en bestrijden van sluikstorten is belangrijk om te werken aan een propere gemeente.

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur o.a. een zwerfvuilactie waaraan zowel de leerlingen van basisscholen als de talrijke vereningen aan meewerken. Deze actie is niet alleen belangrijk voor het opruimen zelf, maar op die manier sensibiliseren we ook de deelnemers om zelf geen zwerfvuil te veroorzaken.

Maar het zwerfvuilprobleem kan niet opgelost worden door het gemeentebestuur alleen. Iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen.

Tegen het dumpen van afval op niet voorziene plaatsen wordt drastisch opgetreden. Via het politiereglement is elke bewoner of gebruiker van een woning of stuk grond immers verplicht om de bermen, voetpaden en goten hiervoor proper te houden, door bvb. zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Als iedereen voor de eigen deur ‘veegt’, dan zal onze gemeente er al heel wat properder uitzien.

Voor wie bewust blijft vervuilen: de wijkagenten besteden aan het achterlaten van zwerfvuil en hondenpoep meer aandacht. Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De inspanningen van het gemeentebestuur en van vele inwoners mogen immers niet verloren gaan door het respectloos gedrag van enkelen.