Aangifte van huwelijk

Wat

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Aan de hand van een reservatieformulier wordt het huwelijk ingepland. U vindt dit reservatieformulier in bijlage. U bezorgt dit ingevulde document aan de dienst burgerzaken persoonlijk of via mail.

De medewerker van de dienst burgerzaken vraagt in de plaats van de twee aanstaande echtgenoten alle nodige documenten aan. 

De officiële aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden, na een mailtje van de dienst burgerzaken.

U moet volgende documenten kunnen voorleggen:

 • beide identiteitsbewijzen

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Wat meebrengen?

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Bedrag

 • Huwelijk binnen de diensturen: € 25,00.
 • Huwelijk buiten de diensturen of op zaterdag: € 85,00.
 • Huwelijk op zon- of feestdag: € 145,00.

Diensturen:

 • Maandag: tot 19 uur.
 • Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: tot 17.00 uur.

De opmaak van de huwelijksaangifte is gratis. De kosten voor het huwelijk worden afgerekend bij de opmaak van de aangifte. 

Bijkomende info

Retributiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2019.

Online gepubliceerd op 7 januari 2020.