Inname openbaar domein voor privé aangelegenheden

  • 1Huidige: Gegevens aanvrager
  • 2 Gegevens m.b.t. de aanvraag
  • 3 Voltooid

Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor de vraag tot inname van het openbaar domein.

In tegenstelling tot het evenementenformulier is dit formulier bedoeld voor private aangelegenheden (verhuis, plaatsen container, ...).

Indien positief antwoord, krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

Gegevens aanvrager
Naam
Adres